Ανδρέας Κριεζής, Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Παύλος Μιχαλέας, Ανδρέας Πλουμιστός, Νικόλαος Νικολαίδης, Λεωνίδας Μπόνης, Βασίλειος Κασσάνδρας, Γεώργιος Βυργιώτης, Δημήτρης Κατσάρης, Νικόλαος Παπαχρήστου, Γεώργιος Πάνζορης, Παναγιώτης Μεταξάς, Αλέξανδρος Μεταξάς, Φώτιος Νικολούδης, Κυριακούλης Παναγιωτάκος, Νικόλαος Σακελλαρόπουλος, Ελένη Κανελλοπούλου, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Ευάγγελος Ρουσόπουλος και Ιωάννης Φιλιππόπουλος