ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1946 από 20 διαπρεπείς Έλληνες Αρχιτέκτονες

Ανδρέα Κριεζή, Εμμανουήλ Λαζαρίδη, Παύλο Μιχαλέα, Ανδρέα Πλουμιστό, Νικόλαο Νικολαίδη, Λεωνίδα Μπόνη, Βασίλειο Κασσάνδρα, Γεώργιο Βυργιώτη, Δημήτρη Κατσάρη, Νικόλαο Παπαχρήστου, Γεώργιο Πάνζορη, Παναγιώτη Μεταξά, Αλέξανδρο Μεταξά, Φώτιο Νικολούδη, Κυριακούλη Παναγιωτάκο, Νικόλαο Σακελλαρόπουλο, Ελένη Κανελλοπούλου, Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Ευάγγελο Ρουσόπουλο και Ιωάννη Φιλιππόπουλο

Η πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1947.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε από τους

Ανδρέα Κριεζή (Πρόεδρος), Εμμανουήλ Λαζαρίδη (Αντιπρόεδρος), Γεώργιο Βυργιώτη (Γεν. Γραμματέας), Νίκο Σακελλαρόπουλο (Ταμίας), Παύλο Μιχαλέα, Λεωνίδα Μπόνη και Ανδρέα Πλουμιστό (Μέλη).

Έκτοτε Πρόεδροι διετέλεσαν οι: Ανδρέας Κριεζής 1947-48, Νικόλαος Νικολαίδης 1948-50, Βασίλειος Κασσάνδρας 1950-69, Γεώργιος Πάντζαρης 1969-72, Δημήτριος Τριποδάκης 1972-88, Δημήτριος Κώνστας 1988-2001, Λουκιανός Παγώνης 2001-10 και Γιάννης Μιχαήλ 2010-17

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τον Δεκέμβριο του 1990 η Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία τιμήθηκε για τα 45 χρόνια της δραστηριότητάς της και τις προσπάθειές της επί 5ετια για την αναβίωση του Ανάβατου Χίου με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Από την ίδρυσή της έχει αναπτύξει πολυποίκιλη δράση και έχουν υιοθετηθεί απόψεις της που αφορούσαν σε προβλήματα της χώρας σχετικά με την Αρχιτεκτονική, τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, την Πολιτιστική Κληρονομιά, το Περιβάλλον καθώς και άλλα θέματα σχετιζόμενα με τους ιδρυτικούς σκοπούς της που είναι:

 • Η ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής και των Καλών Τεχνών στην Ελλάδα, η προβολή του έργου Ελλήνων και ξένων Αρχιτεκτόνων και η ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα της Αρχιτεκτονικής.

 • Η διατύπωση θέσεων για αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Αρχιτεκτονική, τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και άλλα συναφή ζητήματα, όπως η άσκηση του επαγγέλματος των αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα καθώς και η συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμοδίους για την επίτευξη των υπό των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων επιδιωκομένων σκοπών.

 • Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής τέχνης και η διαμόρφωση προσαρμοσμένων στον ελληνικό χαρακτήρα οικοδομικών μεθόδων.

 • Η πρόοδος της οικοδομικής τέχνης και των συναφών με την αρχιτεκτονική τεχνών.

 • Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη στενής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και με το κοινωνικό σύνολο. Καθώς και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ ανερχομένων αλλά και καταξιωμένων αρχιτεκτόνων, επιστημόνων συναφών κλάδων και καλλιτεχνών.

Κυριότεροι τομείς εκδηλώσεων, δράσεων και προγραμμάτων της ΕΑΕ κατά την περίοδο 1946-2016 υπήρξαν οι ακόλουθοι:

 1. Οργάνωση και διενέργεια Σεμιναρίων-Ημερίδων ανά τακτά διαστήματα.

 2. Προγραμματισμός τακτικών ομιλιών ξένων και Ελλήνων Αρχιτεκτόνων η Επιστημόνων και Καλλιτεχνών συναφών κλάδων.

 3. Οργάνωση Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και εκθέσεων.

 4. Συγκρότηση ομάδων εργασίας για ποικίλα θέματα όπως επαγγελματικά, προστασίας ιστορικών κτιρίων, πλαισίου για τους Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς κλπ.

 5. Εκδόσεις βιβλίων και 2μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων.

 6. Δημοσιεύσεις θέσεων και γνωμοδοτήσεων επί κρισίμων θεμάτων Αρχιτεκτονικού, Πολεοδομικού κλπ. χαρακτήρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

 7. Απονομή βραβείων σε φοιτητές για διπλωματικές εργασίες.

 8. Αποδοχή δωρεών και χορηγιών από φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού, αλλά και από φυσικά πρόσωπα και μέλη.

 9. Απονομή επαίνων σε μέλη για την προσφορά ιδιαιτέρων υπηρεσιών.

 10. Προώθηση συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού στην οργάνωση εκδηλώσεων. συνεδρίων, πρωτοβουλιών κλπ.

 11. Ανάληψη πρωτοβουλιών ειδικού χαρακτήρα γιο συγκεκριμένα θέματα ιδιαίτερης σημασίας (πχ. Ανάβατας Χίου κλπ.)

 12. Εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις άλλων συναφών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 13. Ανάδειξη των διακρίσεων, ταυ έργου κλπ. των μελών της.

 14. Οργάνωση τακτών εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα όπως ταξίδια και εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεστιάσεις, συναντήσεις κλπ.

Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία εiναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Οι πόροι της προκύπτουν από τις συνδρομές των μελών της που κατά καιρούς ενισχύονται οπό επιδοτήσεις ή δωρεές από το Κράτος, Οργανισμούς, Ιδιώτες κλπ.

Μέλη της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας είναι αρχιτέκτονες 15ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, με αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική δράση. Σήμερα αριθμεί 244 μέλη.

0
ΜΕΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019-2021

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΑΕ

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που στεγάζεται στο ΤΕΕ σήμερα, απαρτίζεται από τους:

Α. Δ. Τριποδάκη (Πρόεδρος)
Ι. Τσουδερός (Αντιπρόεδρος)
Α. Μισαηλίδου-Κοτσαλή (Γεν. Γραμματέας)
Ε. Φέσσα, Θ. Βλαστός, Μ. Πρώιμος, Γ. Κορφιάτης (Μέλη)
Κ. Κυριακίδης, Σ. Ρόγκαν, Β. Γκικαπέππας, Α. Ρόδη, Η. Μπρατόπουλος (Εξελεγκτική Επιτροπή)
Α. Κυριακίδη, Β. Στυλιανίδης, Α. Δημητρακόπουλος (Πειθαρχικό Συμβούλιο)