Μία ματιά στα πεπραγμένα των Διοικητικών Συμβουλίων της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας 1947-2007

1946

Τα 20 Ιδρυτικά μέλη

Τα 20 Ιδρυτικά μέλη

Ανδρέας Κριεζής, Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Παύλος Μιχαλέας, Ανδρέας Πλουμιστός, Νικόλαος Νικολαίδης, Λεωνίδας Μπόνης, Βασίλειος Κασσάνδρας, Γεώργιος Βυργιώτης, Δημήτρης Κατσάρης, Νικόλαος Παπαχρήστου, Γεώργιος Πάνζορης, Παναγιώτης Μεταξάς, Αλέξανδρος Μεταξάς, Φώτιος Νικολούδης, Κυριακούλης Παναγιωτάκος, Νικόλαος Σακελλαρόπουλος, Ελένη Κανελλοπούλου, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Ευάγγελος Ρουσόπουλος και Ιωάννης Φιλιππόπουλος

1946

1o Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέας Κριέζης, Νίκος Νικολαίδης, Ανδρέας Πλουμιστός, Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Λεωνίδας Μπόνης, Βασίλης Κασσάνδρας, Παύλος Μιχαλέας

1946-2016
1947-1971Προεδρία Α. Κριέζη, Ν. Νικολαΐδη, Β. Κασσάνδρα
1971-1988Προεδρία Δ. Τριποδάκη
1988-2004Προεδρία Δ. Κώνστα, Λ. Παγώνη
1969-2007
1985-1994
1984-1999
1987