«2017 – 2018 : Δημόσιος Διάλογος με τα μέλη και τους φίλους της ΕΑΕ για τον 1ο χρόνο της θητείας του ΔΣ»

Ολοκληρώνοντας τον πρώτο χρόνο της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας (ΕΑΕ) αποφάσισε την αφιέρωση της τελευταίας εκδήλωσης του ετήσιου κύκλου των μηνιαίων ομιλιών σε μια ανοικτή συζήτηση με τα μέλη, τους εθελοντές και τους φίλους της Εταιρείας.

Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι η αξιολόγηση του πραγματοποιηθέντος σε αυτό το διάστημα έργου και ο εντοπισμός και η καταγραφή των δυσκολιών και προβλημάτων σε ένα πνεύμα εποικοδομητικής, τεκμηριωμένης και δημιουργικής κριτικής με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των θετικών και τον σταδιακό περιορισμό των αρνητικών.

ΟΜΙΛΙΕΣ