Το έργο 45 Αρχιτεκτόνων μέλη της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας