Περιγραφή Εργαστηρίου

Η Ελληνικη Αρχιτεκτονικη Εταιρεια (Ε.Α.Ε.-Societe des Architectes Hellenes, eae.com.gr) θα συν-διοργανώσει με τον Δήμο Σύρου εβδομαδιαίο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού για 15-20 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ερμούπολη της Σύρου, από την 1η έως την 8η Αυγούστου του 2019. Το Εργαστήριο οργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, της Ε.Α.Ε. και άλλων φορέων και αφορά στην Επανάχρηση Ανενεργών Κελυφών και Χώρων της Βιομηχανικής Ζώνης της Ερμούπολης, στοχεύοντας στην ανάδειξη της σημασίας της Βιομηχανικής Κληρονομιάς του νησιού για τον πολιτισμό της Νεώτερης Ελλάδας. Επιπλέον σκοπός του Εργαστηρίου είναι η αρμονική ένταξη των επαν-ενεργοποιημένων κελυφών στον αστικό ιστό και η οργάνωση των προτεινόμενων, νέων λειτουργιών τους, σε συνάρτηση με την διερεύνηση της συγκρότησης του «πνεύματος του τόπου» (genius loci) και της ιδιαίτερης αστικότητας της Ερμούπολης. Η σύλληψη, η επιμέλεια και ο συντονισμός του Εργαστηρίου έχει ανατεθεί από την ΕΑΕ στον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Δρα. Νικόλαο-Ίωνα Τερζόγλου, Αντιπρόεδρο της. Η προβολή των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου και η έκθεση τους θα γίνει με την συμβολή της Ε.Α.Ε.

Πρόσκληση για Συγκρότηση της Οργανωτικής Ομάδας

Καλούνται νέες /νέοι αρχιτέκτονες, απαραίτητα κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες με συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα να υποβάλουν αίτηση για την συγκρότηση της οργανωτικής ομάδας του εργαστηρίου, υπό την καθοδήγηση του κ. Ν.-Ι. Τερζόγλου. Η συμμετοχή θα προσφέρει μοναδική εμπειρία στην διοργάνωση ενός απαιτητικού και εξαιρετικά δημιουργικού, τόσο εκπαιδευτικά, όσο και ερευνητικά, γεγονότος. Κάθε μέλος της Οργανωτικής Ομάδας θα αναλάβει πρωτοβουλίες, με σημαντικό βαθμό ελευθερίας, στη συν-διαμόρφωση του χαρακτήρα του εργαστηρίου. Όσες/ όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στέλνοντας μήνυμα στο Ε-mail: ionterzo@central.ntua.gr, με θέμα μηνύματος «Για το Εργαστήριο Ερμούπολης» και με συνημμένο σε ένα (1) φύλλο Α4 (αρχείο pdf) ένα εξαιρετικά σύντομο βιογραφικό, αιτιολόγηση της συνάφειας των ενδιαφερόντων τους με το θέμα του εργαστηρίου και δήλωση προθέσεων και κινήτρων επιλογής, έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2019, όπου και θα συγκληθεί η πρώτη συνάντηση της οργανωτικής ομάδας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.