ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ : ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Στην πρωτεύουσα η ραγδαία μεταπολεμικά οικοδόμηση και η αλλοίωση της ταυτότητας της πόλης του παρελθόντος και της τοπογραφίας της οδήγησε στην εξαφάνιση των περισσοτέρων ιχνών της πρόσφατης, αλλά και της απώτερης ιστορίας της των 5000 χρόνων.

Στον πυρήνα του Ιστορικού Κέντρου ιδιαίτερα όπου και βρίσκονται θαμμένα (κυριολεκτικά ή μεταφορικά) τα περισσότερα από τα τεκμήρια της πορείας της στον χρόνο, η επαφή και ανάδειξη τους περιορίζεται κυρίως στα πιο εκτεταμένα και σημαντικά που διασώθηκαν εν μέρει και προστατεύτηκαν στην συνέχεια.

Υπάρχει όμως πληθώρα ιστορικών γεγονότων, κτισμάτων, πορειών, τοποθεσιών, αρχαιολογικών καταλοίπων κλπ. που σχετίζονται με την πόλη, την παγκόσμια σημασία της αλλά και την πρόσφατη ιστορία της των οποίων ένα μικρό μέρος κείται απομονωμένο και εγκαταλειμμένο ενώ ένα άλλο και το μεγαλύτερο παραμένει στην αφάνεια.

Μόνο τα τοπωνύμια, οι ονομασίες των δρόμων και κάποιες άλλες αναφορές διατηρούν ακόμη την φευγαλέα ανάμνηση του ότι… κάτι κάποτε συνέβη εδώ.

Μια ανιστόρητη πόλη παράγει κατοίκους χωρίς παρελθόν άρα και χωρίς μέλλον. Η ιστορία της Αθήνας πρέπει να αναδειχτεί κυρίως για λόγους συνείδησης και αυτοσεβασμού και δευτερευόντως για λόγους τουριστικής εκμετάλλευσης.

Διότι τότε και μόνο θα βοηθήσει την πόλη να επανέλθει στις καταβολές της και την παρακαταθήκη που κληροδότησε, δηλαδή αυτήν της σταδιακής αναβίωσης μιας πόλης συνειδητοποιημένων πολιτών.

Η ΕΑΕ με την παρουσίαση του προγράμματος της για την περίοδο 2017-19 στην Ημερίδα των 70 χρόνων της και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της 1/11/2017, πρόκειται να δρομολογήσει μεταξύ άλλων και την πρωτοβουλία για την διενέργεια ενός Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστικού Σχεδιασμού με θέμα την ανάκτηση της Ιστορικής Μνήμης στο κέντρο της πόλης.

Η οργάνωση και χρηματοδότηση του Διαγωνισμού που προβλέπεται, εφ’οσον ευοδωθεί, να ολοκληρωθεί μέσα στην διετία θα γίνει με την πρόσκληση για συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων ΣΑΔΑΣ, ΤΕΕ, Δ.Α., ΕΜΠ, YΠΠO, YΠEKA, UNESCO, ICOMOS κλπ. αλλά και των σχετικών Ιδρυμάτων.

Η οργανωτική και κριτική επιτροπή του θα συγκροτηθεί από τους εκπροσώπους τους και ο φορέας υλοποίησης θα είναι πιθανά ο Δήμος Αθηναίων και το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία και συμμετοχή των άλλων οργανωτών με εκπροσώπους τους.

Στους διαγωνιζομένους θα παραδοθεί φάκελος CD με τα δεδομένα του όλου εγχειρήματος και διεξοδικές σχετικές πληροφορίες, χάρτες, φωτογραφίες, βιβλιογραφία κλπ. τα οποία θα χρησιμοποιήσουν σαν υπόβαθρο και θα συμπληρώσουν για την διατύπωση των προτάσεων τους. Αυτές θα κατανεμηθούν σε φάσεις που θα αντιστοιχούν και στις φάσεις υλοποίησης της παρέμβασης στον Ιστό της πόλης.

Αθήνα 27/11/2017

Α.Δ.Τριποδάκης
Πρόεδρος ΕΑΕ