«Αρχιτεκτονική και Τόπος»

Η ΕΑΕ προκειμένου να αναπτύξει τον λόγο και την πράξη της προς την κατεύθυνση της προστασίας της εντοπιότητας, την οικολογική θεώρηση, την κοινωνική συνοχή και σε αγαστή σχέση με το περιβάλλον, αποφάσισε για το έτος 2018-19 να αναπτύξει την δραστηριότητα της σε διακριτές ενότητες-στοχεύσεις μιάς διαλογικής σχέσης της Αρχιτεκτονικής με τέσσερεις άλλες παραμέτρους:

  1. Αρχιτεκτονική και Τόπος (παράδοση, ιστορία, κλίμα, τρόπος ζωής κλπ.)
  2. Αρχιτεκτονική και Πόλη (αστική κλίμακα, κτίριο σαν κύτταρο, κλ. χώρος-ανοικτός χώρος κλπ.)
  3. Αρχιτεκτονική και Φύση (αστ. και περιαστ. τοπίο, εvεργ. πόροι, βιοκλιματικά κλπ.)
  4. Αρχιτεκτονική και συναφείς τομείς τεχνών και επιστημών (διεπιστημονικότητα, διάλογος, συνέργειες κλπ.)

Προς τον σκοπό αυτό έχει αποφασιστεί η οργάνωση για την περίοδο 2018-19 οκτώ συνολικά εκδηλώσεων, αφιερωμένων ανά δυο σε κάθε ένα από τα παραπάνω 4 θέματα.

Για την τρίτη Εκδήλωση-Ημερίδα που εντάσσεται στην ενότητα «Αρχιτεκτονική και Πόλη» και μετά από σχετική περσινή πρόσκληση συμμετοχής στην οποία ανταποκρίθηκαν 32 ομάδες τελειοφοίτων 8 Αρχ. Σχολώv της Ελλάδας και του Εξωτερικού, θα παρουσιαστούν μέσα στο γενικό θέμα «Η Αρχιτεκτονική της Πόλης-Ανάκτηση της Αστικότητας» οι υποβληθείσες Διπλωματικές εργασίες και οι Διακρίσεις πού προτάθηκαν από την σχετική κριτική Επιτροπή, αποτελουμέvη από τους Καθηγητές Λ. Λεοvτίδου,Σ. Ρογκάv και Α. Τριποδάκη μέλη της ΕΑΕ.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας διαμορφώνεται ως εξής:

13.15-14.00 Εγγραφή-ανάρτηση Διπλ.Εργασιών
14.00-14.30 Εισαγωγή στην Ημερίδα από την κριτική Επιτροπή
14.30-15.30 1η Ενότητα παρουσιάσεων και μερική συζήτηση
15.30-16.30 2η Ενότητα παρουσιάσεων και μερική συζήτηση
16.30-17.00 Διάλειμμα-καφές
 17.00-18.00 3η Ενότητα παρουσιάσεων και μερική συζήτηση
18.00-19.00 4η Ενότητα παρουσιάσεων και μερική συζήτηση
19.00-20.15 Γεν.συζητηση και συμπερ/τα από την κριτ. Επιτροπή
 20.15-20.30 Απονομή Διακρίσεων

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4 (1ος όροφος) την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 14.00-20.30.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Α. Δ. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΛΗ