Αγαπητές-οι συνάδελφοι, φίλοι της ΕΑΕ,

Θερμές ευχές για το 2021.

Για το Δ.Σ. της εταιρείας,

Α. Δ. Τριποδάκης
Πρόεδρος ΕΑΕ