Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΑΕ.

Διοικητικά Συμβούλια

Διοικητικό Συμβούλιο
Αλέξανδρος Τριποδάκης Πρόεδρος
Ι. Τσουδερός Αντιπρόεδρος
Αγγελική Μισαηλίδου-Κοτσαλή Γενικός Γραμματέας
Ε. Φέσσα-Εμμανουήλ
Θ. Βλαστός
Μ. Πρώιος
Γ. Κορφιάτης
Μέλη
Κ. Κυριακίδης
Σ. Ρόγκαν
Β. Γκικαπέππας
Α. Ρόδη
Η. Μπρατόπουλος
Εξελεγκτική Επιτροπή
Α. Κυριακίδη
Β. Στυλιανίδης
Α. Δημητρακόπουλος
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο
Αλέξανδρος Τριποδάκης Πρόεδρος
Ι. Τσουδερός Αντιπρόεδρος
Αγγελική Μισαηλίδου-Κοτσαλή Γενικός Γραμματέας
Ε. Φέσσα-Εμμανουήλ Ταμίας
Θ. Βλαστός
Μιχάλης Πρώιος
Γ. Κορφιάτης
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Αλέξανδρος Τριποδάκης Πρόεδρος
Νικόλαος – Ίων Τερζόγλου Αντιπρόεδρος
Αγγελική Μισαηλίδου-Κοτσαλή Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Μπρατόπουλος Ταμίας
Ελπίς Ματρακίδη-Φίλιππα
Μιχάλης Πρώιος
Νίκος Μιχόπουλος
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Τριποδάκη Πρόεδρος
Ι. Μιχαήλ Αντιπρόεδρος
Α. Μισαηλίδου-Κοτσαλή Γενικός Γραμματέας
Α. Δημητριάδη Ταμίας
Ε. Ματρακίδη-Φίλιππα
Α. Κοκκολιάδη
Μ. Πρώιο
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γιάννης Μιχαήλ Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Λουκιανός Παγώνης Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Δημήτρης Κώνστας Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Δημήτρης Τριποδάκης Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γιώργος Πάντζαρης Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Βασίλης Κασσάνδρας Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Νίκος Νικολαίδης Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ανδρέας Κριεζής Πρόεδρος
Εμμανουήλ Λαζαρίδης Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Βυργιώτης Γενικός Γραμματέας
Νίκος Σακελλαρόπουλος Ταμίας
Παύλος Μιχαλέας
Λεωνίδας Μπόνης
Ανδρέας Πλουμιστός
Μέλη