Στην σχετική πρόσκληση συμμετοχής της ΕΑΕ (2/2018) ανταποκρίθηκαν 32 ομάδες Αρχιτεκτόνων.

Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους καθηγητές Λ. Λεοντίδου, Σ. Ρογκάν και Α. Τριποδάκη μέλη της ΕΑΕ, υιοθέτησε για την διαδικασία αξιολόγησης τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Ένταξη της πρότασης στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον της. Κατανόηση του χαρακτήρα και της ταυτότητας του τόπου υποδοχής της
  2. Εφικτότητα της πραγματοποίησης της (προσιτό κόστος, αυτοχρημ/ση κλπ.)
  3. Συνθετική ποιότητα-ευρηματικότητα σχεδιασμού
  4. Γενικότερη σημασία της πρότασης ως «παραδείγματος» αστικής παρέμβασης-ανάπλασης με ευρύτερη απήχηση

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η επιτροπή ολοκλήρωσε την 4/10/2018 την διαδικασία αξιολόγησης καταλήγοντας στα αποτελέσματα που ακολουθούν:

Α. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Κ. Μιχαηλίδης

«Μνήμη και Ανάμνηση: Ίχνη στο Φανάρι της Κωσταντινούπολης»

Επιβλέποντες Καθηγητές: M. Shoonderbeek, O. Rommens TU DELFT

Ιούλιος 2014

Σ.Ζαχαρία, Σ.Ρούνη

«Δρόμος νερού στις λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου»

Επιβλέποντες Καθηγητές: Κ. Μωραίτης, Γ. Παρμενίδης ΕΜΠ

Μάρτιος 2017

Β. ΕΥΦΗΜΕΣ ΜΝΕΙΕΣ

Κ.Κορνηλίου, Κ.Τσιρλή

«Tokyo Bay Pier / Oλυμπιακο Χωριό 2020»

Επιβλέποντες Καθηγητές: Δ. Κατσώτα, Ν.Σμιρλής Παν/μιο Πατρών

Ιούλιος 2015

Ε. Μπούρου

«Lab Library»

Eπιβλέπων Καθηγητής: Λ. Παπαδόπουλος Παν/μιο Βόλου

Τ. Γιαννακόπουλος

«Ο Αρχαίος Οχυρωματικός Περίβολος της Αθήνας»

Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Πανέτσος Παν/μιο Πατρών

Μάρτιος 2017

Μεταξύ των υπολοίπων 27 εργασιών εξετάστηκαν επίσης αλλά δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση (για λόγους δεοντολογίας) οι ακόλουθες εργασίες:

Π. Πρώιος

«Λήθη, πειραματικά σενάρια του μέλλοντος στο κέντρο της Αθήνας»

Eπιβλέπων Καθηγητής: Σ. Παπαδόπουλος

Παν/νιο Βόλου

Κ. Ευσταθίου, Γ. Μπουγιούκος, Σ. Τρυφωνόπουλος

«Ρομαντισμοί Κρατικοί, το δημόσιο σπίτι»

Επιβλέπων Καθηγητής: Ν-Ι. Τερζόγλου ΕΜΠ
Οκτώβριος 2017

Ι. Τριποδάκη

«Ενοποίηση της Αθηναϊκής Τριλογίας με το Πν. Κέντρο του Δ .Αθηναίων και την Πλατεία Κλαυθμώνος μέσω της Οδού Κοραή, με την υπογειοποίηση της Οδού Ακαδημίας.»

Eπιβλέπων Καθηγητής: Α. Τζομπανάκης Πολ/νείο Κρήτης
Δεκέμβριος 2015

Το σύνολο των συμμετοχών θα εκτεθεί στην 3η εκδήλωση της ΕΑΕ 2018-19 την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 οπότε θα παρουσιαστούν οι 5 επιλεγείσες μελέτες και θα απονεμηθούν οι σχετικές περγαμηνές της ΕΑΕ. Θα ακολουθήσει μακροσκελής ανοικτή συζήτηση. Τα σχετικά με τις προκριθείσες μελέτες πρακτικά της επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα.

Αθήνα 6/10/2018
Α. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΕ