Απονομή διακρίσεων 2018 σε διπλωματικές εργασίες  2012-2017 που εντάσσονται θεματολογικά στην γενική ενότητα:
«Η Αρχιτεκτονική της πόλης – Ανάκτηση της αστικότητας»

1η ανακοίνωση 29 Ιουνίου 2018

Ενημερώνουμε τους συμμετάσχοντες στην παραπάνω εκδήλωση της ΕΑΕ ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Α’ φάση υποβολής των σχετικών εργασιών (συνολικά υποβλήθηκαν 32 εργασίες) και συγκροτήθηκε με απόφαση του ΔΣ η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Αρχ/νες-Καθηγητές μέλη της ΕΑΕ Λ. Λεοντίδου, Σ. Ρογκάν και Α. Τριποδάκη.

Η αξιολόγηση των εργασιών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα ανακοινωθούν θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2018 και θα ακολουθήσουν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο προγραμματισμός για την παρουσίαση των 3 διακρίσεων σε σχετική εκδήλωση και η έκθεση του συνόλου των εργασιών με πιθανή σύνταξη και αντίστοιχου ψηφιακού τεύχους.