Απονομή διακρίσεων 2018 σε διπλωματικές εργασίες  2012-2017

Η ΕΑΕ αποφάσισε κατά την 8η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της την απονομή διακρίσεων σε επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες που εντάσσονται θεματολογικά στην γενική ενότητα:

« Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Η απονομή των διακρίσεων θα αποφασιστεί από αρμόδια κριτική επιτροπή που θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτόν από την ΕΑΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν αρμόδιοι καθηγητές και μελετητές Αρχιτέκτονες με διδακτική και συνθετική εμπειρία στον τομέα του Αστικού Σχεδιασμού.

Προς τον σκοπό αυτόν η ΕΑΕ καλεί τους ενδιαφερομένους-ες Έλληνες αποφοίτους 2012-2017 των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ελλάδας και του Εξωτερικού που έχουν εκπονήσει Διπλωματικές εργασίες κατά το αναφερόμενο διάστημα και μέσα στην συγκεκριμένη θεματολογική ενότητα, να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους σε πινακίδα Α1 portrait μέχρι την 30 Μαΐου 2018 στην ηλ. διεύθυνση atripodakis@gmail.com.

Oι τρεις διπλωματικές που θα διακριθούν με έπαινο (θα υπάρξουν ανάλογα και με τον αριθμό των μελετών που θα υποβληθούν και 3-5 εύφημες μνείες) θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση της ΕΑΕ ενώ το σύνολο των συμμετοχών θα εκτεθεί σε σχετική έκθεση που θα ακολουθήσει.