Η 6η εκδήλωση της ΕΑΕ την 29 Απριλίου 2020, 18.30 μμ. στην αίθουσα διαλέξεων του ΤΕΕ (χωρ.140 ατ.) Νίκης 4 – 1ος όροφος, θα έχει σαν θέμα «Το Παιδί, η Αρχιτεκτονική και η Πόλη στην Ελλάδα».

Η ΕΑΕ (ιδρ.1946), βολιδοσκοπώντας μια νέα διαδικασία επιλογής ομιλητών μέσα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αρχιτέκτονες αλλά και ευρύτερα από επιστήμονες-καλλιτέχνες κλπ. συναφών κλάδων με το εξεταζόμενο εκάστοτε θέμα, καλεί τους-τις ενδιαφερομένους να υποβάλλουν μέχρι 15 Μαρτίου:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  2. Στοιχεία θεωρητικής-πρακτικής εμπειρίας σχετικά με το θέμα.
  3. Σύνοψη της προτεινόμενης εισήγησης 300λ.

Θα επιλεγούν 1-3 ομιλητές-τριες με ανάλογη διάρκεια εισηγήσεων 20-60λ ανά ομιλητή. Μετά τις παρουσιάσεις ακολουθούν ανοικτή συζήτηση 90λ., η δευτερολογία των ομιλητών και τα σχετικά συμπεράσματα. Οι εκδηλώσεις της ΕΑΕ βιντεοσκοπούνται και προβάλλονται στην ιστοσελίδα της.

Τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση atripodakis@gmail.com.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Α. Δ. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΛΗ