Κατά την συνάντηση της 29 Νοεμβρίου 2017, στο ΤΕΕ με τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στις Ομάδες Εργασίας της ΕΑΕ 2017-2019 αποφασίστηκε η συγκρότηση τους με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Μέλη της Ομάδας Εργασίας : Ζ. Αγγελακοπούλου, Φ. Αναιρούση, Δ. Διμέλλη, Β. Τσεκούρας, Δ. Τσιμπιδάρος (Συντονιστής : Α. Τριποδάκης)
 2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Μέλη της Ομάδας Εργασίας : Ρ. Γδύση, Δ. Διμέλλη, Μ. Καραχάλιου, Δ. Κορκιδάκη, Γ. Κυριακοπούλου, Χρ. Μάμμη, Ε. Μαρινάκου, Ι. Μπόσδας, Β. Τσεκούρας (Συντονιστής : Α. Τριποδάκης)
 3. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
  Μέλη της Ομάδας Εργασίας : Ζ.Αγγελακοπούλου, Ρ.Γδύση, Ε.Γιάννος, Μ.Καραχάλιου, Δ.Κορκιδάκη, Γ.Κυριακοπούλου, Χρ.Μάμμη, Ε.Μαρινάκου, Ι. Μπόσδας, Δ. Μπουζάνη, Μ. Οικονόμου, Ο. Παλαιολόγου, Β. Τσεκούρας (Συντονιστής : Α. Τριποδάκης)
 4. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΧΙΟΥ
  Μέλη της Ομάδας Εργασίας : Β. Βαλάκου, Ρ. Γδύση, Δ. Διμέλλη, Μ. Καραχάλιου, Χρ. Μάμμη, Ι. Μπόσδας, Ο. Παλαιολόγου, Σ. Τζεφρώνης, Γ. Κορφιάτης (Συντονίστριες : Φ. Αναιρούση, Ε. Φίλιππα, Ε. Φεσσά)
 5. ΑΡΧΕΙΟ ΕΑΕ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
  Μέλη της Ομάδας Εργασίας : Ε. Γιάννος, Δ. Κορκιδάκη, Ι. Μπόσδας, Δ. Μπουζάνη, M. Oικονόμου, Σ. Τζεφρώνης, Β. Τσεκούρας (Συντονίστρια : Τ. Κοτσαλή)

Η επόμενη συνάντηση της ολομέλειας ορίστηκε για την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17.00-20.00μμ. στην βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Λέκκα 22, 1ος όροφος οπότε και θα συζητηθούν οι πρώτες προτάσεις των ομάδων για την προσέγγιση του αντικειμένου τους, όπως και οι όποιες στο μεταξύ σχετικές ενέργειες.

Α. Δ. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Α. ΚΟΤΣΑΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΕ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΑΕ