Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΑΕ,

Η εκδήλωση της 20/2 της ΕΑΕ αναβάλλεται για την 20/3

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Α. Δ. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΛΗ